Tverų Logotipas
Mūsų rėmėjai:
Tverų herbas Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerija Lietuvos Leader Leader Kaimo Plėtros Fondas

Svarbūs įvykiai

 

1219 m. - Pasirašyta Lietuvos ir Žemaitijos sutartis su Haličo kunigaikščiu. Iš šios sutarties matyti, kad Žemaitijoje stipriausi kunigaikščiai buvo Gedvilas ir Vykintas.
1236 m. - Prie Šiaulių įvyko Saulės mūšis, kuriame žemaičiai, vadovaujami Žemaičių kunigaikščio Vykinto, nugalėjo kalavijuočius.
1251 m. - Tverų vardas pirmą kartą paminėtas rašytiniuose šaltiniuose.
1527 m. - Tverai perėjo Žemaičių seniūno Stanislovo Kęsgailos žinion.
1589 m. - Pirmą kartą paminėta Tverų bažnyčia.
1600 m. - Pirmą kartą paminėtas Tverų miestelis.
1640 m. - Tverams buvo suteiktos prekybinės privilegijos.
1787 m. - Popiežius Pijus VI suteikė Tverų bažnyčiai visuotinius atlaidus.
1804 m. - Tveruose įkurta parapinė mokykla.
1897 m. - klebonas Juozapas Niūniava pastatė dabartinę šv. Mergelės Marijos Apreiškimo bažnyčią. Ji yra viena didžiausių medinių bažnyčių Lietuvoje.
1929 m. - Pastatytas Nepriklausomybės paminklas (nugriautas 1963 m., atstatytas 1989 m.).
1957 m. - Miestelyje pradėjo veikti kultūros namai.
1959 m. - Tverų mokykla tapo vidurine.
2002 m. - Remontuojant bažnyčią, buvo aptiktas originalus giminės herbas. Kam jis galėtų būti priskirtas - kol kas nėra aišku.
2005 m. - Tverų miestelio aikštėje pastatytas paminklas žemaičių kunigaikščiui Vykintui. Skulptorius Juozas Grigaliūnas. (2008 m. perkeltas į Lopaičių k., netoli Lopaičių piliakalnio)
2007 m. - Baigta bažnyčios prieigų, tvoros, šventoriaus vartų restauracija, renovuota Tverų vidurinė mokykla.
2008 m. - Lietuvos Respublikos Prezidentas patvirtina Tverų herbą. 
2009 m. - Baigta centrinės miestelio dalies- Žemaičių aikštės rekonstrukcija.


1 slide SineWave