Tverų Logotipas
Mūsų rėmėjai:
Tverų herbas Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerija Lietuvos Leader Leader Kaimo Plėtros Fondas

Įžymūs žmonės

Žmonės kilę iš Tverų:

 

Antanavičius Juozas

Erdmanas Maušas

Rubavičius Albertas

Venckevičius Adolfas

Burneikis Bronislovas

Kerpauskas Feliksas

Strazdienė Ona

Butkevičius Filypas

Lesauskis Pranas

Stupelis Liudvikas

Butkevičius Izidorius

Lileikytė Regina

Varnelienė Adolfina

 

Žmonės, susiję su Tverais:

 

Gedgaudas Antanas

Maironis

Pacas Mikalojus

Venckus Stanislovas

Gorskis Mikalojus

Milinauskas Tadas

Paliūkas Jonas

Vykintas

Ivinskis Laurynas

Minichas Karlas Otto

Sipaitis Vladas

Weissenborn Fr.

Jagminas T.

Niūniava Juozapas

Straukas Ignas

Jakštas Jonas

Noreika Virgilijus

Tenisonas Aleksandras

Žilevičius Juozas

Kęsgaila Stanislovas

Pabrėža Jurgis

Vaizgirdas Antanas

 

Tveruose dirbę kunigai (chronologine tvarka nuo 1897 m.):

 

J. Niūniava - Nonevičius

Jonas Karbauskis

Juzefas Ordo

Mateušas Nakas

Vincentas Beinoris

? Mažeika

Juozapas Budrikas

K. Šleinius

Adomas Vėlavičius

Bronislovas Armalys

P. Kavaliauskis

Antanas Račkauskas

J. Balčiūnas

B. Zdanavičius

Juozapas Gasiūnas

Bronislovas Gudmonas

Jonas Gaidelionis

Jonas Švambarys

Kazimieras Kazlauskas

Juozas Zasas

? Šidlauskas

Jonas Sova

Bronislovas Burneikis

Konstantinas Klovas

Juozas Dambrauskas

Konstantinas Velioniškis

Jonas Paliūkas

Stanislovas Venckus

Egidijus Zulcas

Edgaras Petkevičius

Darius Povilaitis1 slide SineWave