Tverų Logotipas
Mūsų rėmėjai:
Tverų herbas Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerija Lietuvos Leader Leader Kaimo Plėtros Fondas

VELYKINIO LAIKOTARPIO PAMALDŲ LAIKAS

Paskelbta 2017-04-10

Atgal į visas naujienas

Naujienos nuotrauka

DIDŽIOSIOS SAVAITĖS PAMALDŲ TVARKA:

DIDYSIS KETVIRTADIENIS

18 VAL. – PASKUTINĖS VAKARIENĖS ŠV. MIŠIOS MINIMAS ŠVČ. SAKRAMENTO IR KUNIGYSTĖS SAKRAMENTO ĮSTEIGIMAS

 

DIDYSIS PENKTADIENIS – 18.30 VAL. KRYŽIAUS KELIAS MIESTELIO AIKŠTĖJE, PO JO PAMALDOS BAŽNYČIOJE, JĖZAUS KRISTAUS KANČIOS IR MIRTIES ATMINIMAS  

 

DIDYSIS ŠEŠTADIENIS

11 VAL. GIEDAME ŽEMAIČIŲ KALVARIJOS KALNUS,  20 VAL. – VELYKNAKČIO LITURGIJA (ATSINEŠTI ŽVAKUTES), MELDŽIAMĖS PRIE KRISTAUS KAPO  

 

2017 M.  BALANDŽIO 16 DIENA ŠV. VELYKOS – JĖZAUS KRISTAUS PRISIKĖLIMO IŠKILMĖ

 

9 VAL. PAMALDŲ PRADŽIA,

NAUJŲ BAŽNYČIOS DURŲ PAŠVENTINIMAS,

ŠV. MIŠIOS IR IŠKILMINGA PROCESIJA1 slide SineWave