Tverų Logotipas
Mūsų rėmėjai:
Tverų herbas Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerija Lietuvos Leader Leader Kaimo Plėtros Fondas

Tveriškių sueiga 2011

Paskelbta 2012-11-20

Atgal į visas naujienas

Naujienos nuotrauka

Liepos pirmąjį sekmadienį Tveruose vyko kasmetiniai Mergelės Marijos Apsilankymo atlaidai ir tradicinė kraštiečių sueiga. Šiais metais Tverai minėjo miestelio jubiliejų – 760 metų sukaktį, nuo pirmo Tverų paminėjimo metraščiuose.

 

Šventė vyko dvi dienas. Pirmoji diena šeštadienis, buvo skirta sportiniams renginiams. Tą dieną į Tverus suvažiavo apie 200 sportininkų. Be kitų rungčių, daug dėmesio sulaukė tradicinis bėgimas apie Tverus kunigaikščio Vykinto taurei laimėti. Greičiausias tarp vyrų buvo ir taurę laimėjo rietaviškis Erlandas Jazdauskis, tarp moterų – tveriškė Kristina Dapkutė.

 

Sekmadienio rytą Tveruose buvo dar vienas ne eilinis įvykis – Tverų kraštotyros muziejaus atidarymas. Muziejus įsikūrė vidurinės mokyklos pastate prie turizmo centro. Idėja įsteigti tokį muziejų brendo jau nuo 1987 metų. Šios idėjos sumanytoja ir įkvėpėja yra buvusi Tverų vidurinės mokyklos direktorės pavaduotoja, lietuvių kalbos mokytoja Irena Vaizgirdienė. Mokytoja kartu su mokiniais, kurie dalyvavo jos suburtame kraštotyros būrelyje, keliaudami po apylinkių kaimus, rinko ne tik tautosaką, senų žmonių pasakojimus, bet ir įvairiausius namų apyvokos daiktus, buities rakandus, senas knygas, maldaknyges, fotografijas ir kitką. Šitaip per keletą metų buvo surinktas nemažas kiekis daiktų, kurie dabar tapo muziejaus eksponatais.

 

Vidurdienį Tverų bažnyčioje buvo aukojamos Šv. Mišios. Didelį įspūdį tveriškiams ir svečiams paliko atlaiduose grojęs Vidaus reikalų ministerijos reprezentacinis pučiamųjų orkestras, kuriam vadovauja Algirdas Kazimieras Radzevičius. Taip pat labai įspūdingas buvo klebono svečio iš Kauno Petrašiūnų bažnyčios Vincento Tamošausko pamokslas.

 

Po Šv. Mišių pučiamųjų instrumentų orkestro lydima žmonių minia patraukė prie miestelio lauko estrados. Čia Vidaus reikalų ministerijos reprezentacinis orkestras parodė puikią, nuotaikingą koncertinę programą. Paskui koncertavo Rietavo kultūros centro kaimo kapela ,,Subata“.

 

Sveikinimo žodžius tveriškiams tarė, Rietavo savivaldybės meras A. Černeckis, Lietuvos seimo nariai J. Razma, J. Jagminas. Nuoširdžius linkėjimus kraštiečiams išsakė iš Tverų kilęs Lietuvos muzikos ir teatro akademijos buvęs rektorius J. Antanavičius. Tveriškius sveikino ir kiti garbūs svečiai: VĮ ,,Telšių regiono keliai“ direktorius R. Kačerauskas; Lietuvos automobilių kelių direkcijos prie susisiekimo ministerijos eismo saugumo skyriaus vedėjas E. Skrodenis; Vietinių kelių skyriaus vedėjas S. Stančikas, UAB „Plungės Jonis“ valdybos pirmininkas J. Varkalys. Seniūnas A. Zalepūgas padėkojo organizacinei grupei ir visiems tveriškiams už prisidėjimą bei nuoširdžią pagalbą organizuojant jubiliejinę miestelio šventę, o visiems rėmėjams už geranoriškumą bei bendruomenės idėjų palaikymą įteikė padėkos raštus su jubiliejiniu Tverų medaliu.

 

Vakaro programoje tveriškiams ir svečiams pasirodė kultūros namų saviveiklos kolektyvai, Tverų vidurinės mokyklos bei vaikų dienos centro jaunimas. Programa buvo ilga, graži ir nuotaikinga. Geros nuotaikos nesugadino net pasipylęs lietus. Tveriškių pasirodymą šauniai sustygavo Tverų kultūros namų meno vadovė Kristina Katauskienė. Moksleivius pasirodymui paruošė mokytojai V. Barkauskas ir R. Mikalauskaitė. Kolektyvų pasirodymų pertraukėlės metu buvo apdovanoti šių metų gražiausiai tvarkomų sodybų konkurso nugalėtojai. Jais tapo A. ir K. Useliai, L. ir A. Grigulos ir A. ir A. Barauskai. Taip pat buvo įvertinti daugelį metų gražiai besitvarkančių sodybų šeimininkai ir tie, kurie neseniai pradėjo kurti naujas sodybas, bet jau spėjo daug nuveikti puošdami savo gyvenamąją aplinką, tuo pačiu gražindami visą seniūniją.

 

Po saviveiklininkų pasirodymo šventės dalyvius ir svečius džiugino, linksmino ir stebino jaunas, puikus, energingas tik gyvai grojantis kolektyvas iš Klaipėdos OLD CITY BAND. Šventė buvo puiki.1 slide SineWave