Tverų Logotipas
Mūsų rėmėjai:
Tverų herbas Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerija Lietuvos Leader Leader Kaimo Plėtros Fondas

Tverai –Lietuvos mažoji kultūros sostinė – 2018

Paskelbta 2018-01-22

Atgal į visas naujienas

Naujienos nuotrauka

          Tverų miestelio gyvavimo istorija glaudžiai siejasi su didžiuoju žemaičių kunigaikščiu Vykintu ir Lietuvos valstybės kūrimosi laikotarpiu. Būtent Tverų žemėse vyko paskutinės valstybės vienijimo kovos. Nors bėgant metams, keitėsi politinės santvarkos, tačiau kultūrinis gyvenimas Tveruose, ištverdamas nuosmukius ir pakilimus, sugebėjo ne tik išlikti, bet ir klestėti.

         Mūsų  seniūnijoje verda įdomus kultūrinis  gyvenimas, nes tveriškiai – ne tik savo krašto, tarmės patriotai, bet ir žemaitiškų tradicijų puoselėtojai. Tveriškiams niekada netrūko meilės savo miesteliui – senovės Žemaitijos sostinei.

           Tęsdami Lietuvos mažųjų kultūros sostinių judėjimą, prasidėjusį nuo Naisių, Tverai gali džiaugtis šiuo pripažinimu ir deramai reprezentuoti savo krašto kultūrą ir tradicijas. Gavę tokį vardą turime stengtis parodyti daugiau, gražiau, įdomiau negu visada. Gavome lėšų iš Kultūros rėmimo fondo finansuojamų projektų, kurio tikslas – nešti ir skleisti kultūros žinią savame krašte, nes čia yra puiki terpė kurti, dalintis kūryba bei į ją investuoti. Stiprinti savo kultūrinę tapatybę, puoselėti ir skleisti tradicijas,  ugdyti patriotiškumą, įprasminti istoriją.

           Šiais metais Tverų bendruomenė numato  kultūrinių renginių ciklą, kuris suteiks galimybę dalyvauti visų visuomenės grupių nariams, tiek jaunimui, neįgaliesiems, senjorams,  socialiai pažeidžiamoms šeimoms. Renginių ciklo metu sieksime, kad kuo daugiau bendruomenės narių įsitrauktų į kultūrinę veiklą ne tik dalyvaudami renginiuose, bet ir prisidėdami  pasiruošimo veikloje, pristatydami savo krašto kulinarinį paveldą, meno dirbinius. Tverų miestelyje bus sukurtos ir pastatytos skulptūros, įamžinančios jubiliejines 2018 m. datas. Lankytojus viliosime ne tik tradiciniais renginiais bet ir naujai startuosiančiais. Šie metai įeis į Tverų istoriją kaip graži istorija, paįvairinusi miestelio gyvenimą.

       Sausio 21 dieną Tverų kultūros namuose vyko renginių ciklo ,,Tverai – Lietuvos mažoji kultūros sostinė 2018“ pristatymas. Renginyje dalyvavo savivaldybės meras  Antanas Černeckis, Laukuvos, kuri šiemet taip pat pripažinta Lietuvos mažąja kultūros sostine, bendruomenės atstovai, Naisių vasaros teatro aktoriai. Simboliška, kad renginių ciklą savo programa pradėjo Naisiai, nes  jie yra šio projekto pradininkai ir iniciatoriai. Iš Naisių ,,Mažųjų kultūros sostinių” maratonas keliauja per Lietuvą, kasmet įjungdamas vis kitus miestelius, skatindamas aktyviau ir įdomiau gyventi, kurti.

            Vakarą pradėjo gimnazijos moksleiviai. Kultūros  namų folkloro kolektyvui ,,Kermušie” sugiedojus Tverų himną, sceną ir mūsų dėmesį užvaldė Naisių vasaros teatro muzikinis spektaklis ,,Beprotiškai fantastiškoas Maestro Vytauto Kernagio dainos”.  Mus visus sužavėjo šių jaunų žmonių talentas, energija, meilė tam, ką jie daro.

          Po spektaklio kalbėjęs  Tverų seniūnijos seniūnas Antanas Zalepūgas pasidžiaugė aktyviu benrduomenės dalyvavimu, palinkėjo visiems įsijungti į metų renginius, pateisinti Tverams suteiktą ,,Mažosios kultūros sostinės “ vardą.

         Savivaldybės meras Antanas Černeckis, džiaugdamasis Tverų pasiekimais, linkėjo sėkmės ir pažadėjo savivaldybės paramą,  įgyvendinant numatytas veiklas.

           Bendruomenės valdybos  pirmininkas Aurimas Puidokas trumpai supažindino su numatytais renginiais, kurių šiemet bus tikrai daug. Tai bus ir tradiciniai mūsų miestelio renginiai: Užgavėnės, Kaziuko mugė, folkloro festivalis ,,Ožsilipso aš ont kalna”, Švč. Mergelės Marijos Apsilankymo atlaidai, miestelio šventė, dailininkų  pleneras ir nauji, Tverų bažnyčios jubiliejui skirti renginiai: Tarpdisciplininė respublikinė mokslinė konferencija „Parapija XXI amžiuje“,  giesmininkų festivalis ,,Giedu giesmelę” ir kt. 

         Norėtume,  kad kiekvienas renginys būtų įdomus, turiningas, gerai organizuotas. Todėl kviečiame visus  aktyviai dalyvauti.

 

  Tverų bendruomenės informacija1 slide SineWave