Tverų Logotipas
Mūsų rėmėjai:
Tverų herbas Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerija Lietuvos Leader Leader Kaimo Plėtros Fondas

Tradicinių Kalvarijos kalnų giedojimas

Paskelbta 2016-03-04

Atgal į visas naujienas

Naujienos nuotrauka

 

  Vasario 28 dienos popietę, po Šv. Mišių Tverų Šv. Mergelės Marijos Apsilankymo bažnyčioje, žmonės rinkosi į Tverų bendruomenės salę. Čia vyko senovinių Žemaičų Kalvarijos kalnų giedojimas.  Tverų kultūros namų  meninių kolektyvų nariai taip sugalvojo įprasminti gavėnios laikotarpį. Seniau  per gavėnią kaimo žmonės giedodavo namuose: sueidavo kaimynai vieną gavėnios savaitę pas vieną, kitą – pas kitą kaimyną. 

 Klebono D. Povilaičio paraginti į bendruomenės salę giedoti kalnų atėjo nemažas būrys parapijiečių  ir  keletas jaunuolių. Giedotojams vadovauti mielai sutiko tveriškis  Juozas Barsteiga.

 1 slide SineWave