Tverų Logotipas
Mūsų rėmėjai:
Tverų herbas Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerija Lietuvos Leader Leader Kaimo Plėtros Fondas

Susitikime su Popiežiumi Pranciškumi

Paskelbta 2018-09-25

Atgal į visas naujienas

Naujienos nuotrauka

Bus tų, kurie nekęs,
Bus tų, kurie abejos,
Bus tų, kurie netikės
Ir būsi Tu, kuris įrodysi, kad jie - neteisūs...

(Autorius nežinomas)

 

    Ilgai lauktas Susitikimas  su popiežiumi  įvyko!!! Taip, Mes Jį sutikome. Matėme Jo akis. Jis Mus palaimino. Jis buvo šalia…  Tai ypatinga akimirka – toks įvykis nutinka galbūt tik kartą gyvenime.


    Charizmatiškasis Katalikų Bažnyčios vadovas yra paprastas ir labai šiltas žmogus. Popiežius garsėja kaip vilties apaštalas, tiltų tarp širdžių statytojas, gebantis prakalbinti net nusivylusius, atšalusius, dar nesutikusius Kristaus, mokantis atjausti, sustiprinti, padrąsinti kiekvieną Dievo vaiką.


    Popiežius Pranciškus kreipėsi į kiekvieną  žmogų, sakydamas: „ Jėzus – tai rizikos Viešpats. Norint juo sekti, reikalinga nemenka dozė drąsos, reikia ryžtingai atsisakyti sofos ir rinktis žygio batus, leistis į kelionę naujais, lig tol nė neįsivaizduotais keliais, kurie atvers naujus horizontus, užkrės džiaugsmu – tuo džiaugsmu, kurį sužadina Dievo meilė, džiaugsmu, kurį širdyje palieka kiekvienas gailestingumo įkvėptas gestas.“

 

   Nedidelė mūsų Tverų parapijos piligrimų grupelė vyko į Kauno Santaką, kur popiežius Pranciškus aukojo šv. Mišias. Tai buvo kažkas ypatinga. Net ir lietus, kuris mus lydėjo iki pat Kauno, pasitraukė. O prieš šv. Mišias, Šventajam Tėvui  procesijoje besiartinant prie aukos altoriaus, virš jo pasirodė vaivorykštė.

 

   Dėkojame buvusiam mūsų parapijos klebonui Sauliui,  pastoracinės tarybos narei Danutei, seniūnui  Antanui už tokią nuostabią kelionę.

 

Mes Jums parvežėme lauktuvių - popiežiaus Pranciškaus palinkėjimą:

 

,,Kad galėtum kvėpuoti, humoro jausmas yra būtinas.”

 

Jau beveik keturiasdešimt metų kasdien prašau Viešpaties šios malonės ir darau tai malda, kurią užrašė Thomas More'as. Ji vadinasi ,,Geros nuotaikos malda" ir skamba taip:

 

O Viešpatie...
Suteik man sielą, kuri nežinotų, kas yra
nuobodulys, burbėjimai, dūsavimai ir skundai, ir neleisk,
kad aš pernelyg daug graužčiausi dėl to įkyraus dalyko,
kuris vadinasi,,aš".

 

Suteik man, o Viešpatie, humoro jausmą,
duodamas malonę suprasti pokštą,
kad gyvenime pažinčiau šiek tiek džiaugsmo
ir galėčiau jo suteikti kitiems.
Tegul taip ir būna…

 

Tverų bendruomenės informacija1 slide SineWave