Tverų Logotipas
Mūsų rėmėjai:
Tverų herbas Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerija Lietuvos Leader Leader Kaimo Plėtros Fondas

Skamba skamba kankliai

Paskelbta 2019-06-05

Atgal į visas naujienas

Naujienos nuotrauka

     Štai ir nuskambėjo tolimi „Skamba skamba kankliai“. Bet, ne be mūsų!  Šiais, Žemaitijai skirtais metais, reikšmingiausiame Lietuvos festivalyje dalyvavo ir Rietavo savivaldybės kultūros centro, Tverų filialo folkloro ansamblio „Kermušie“ dainininkai. Tai:

 

Vanda Paliokienė,

Stefanija Jucienė,

Elena Juozapaitienė,

Povilas Vyšniauskas.

 

Kaip pabrėžia šio festivalio rengėjai:

 

          Šis festivalis Vilniuje vyksta jau nuo 1973 metų ir yra vienas iš nedaugelio Europoje vykstančių autentiškosios tautinės muzikos festivalių. Būdamas seniausias folkloro festivalis jis turėjo ir turi ženklų poveikį visam lietuvių folkloro judėjimui, buvo ir yra ne tik svarbi mūsų etninės kultūros sklaidos bei plėtros, dabarties ir istorijos dalis. Sovietmečiu Lietuvos folkloro ansamblių (tuo metu jų buvo per 800) judėjimas buvo ir viena iš pasipriešinimo nutautinimui bei sovietinei ideologijai formų. Be šio etninės kultūros sąjūdžio nebūtų buvę ir „dainuojančios revoliucijos“...

 

          Džiugu, kad anot Festivalio rengėjų, vienas ypatingiausių renginių „Iš gyvosios versmės” šiemet suteikė progą pažinti bei palyginti autentiškas žemaičių ir aukštaičių dainavimo tradicijas. Pagrindinė šio renginio idėja, anot etnomuzikologės, profesorės Daivos Vyčinienės, yra „suteikti šiandieniam žiūrovui, dažniausiai – miesto žmogui, itin retą galimybę iš arti pabendrauti su įvairių Lietuvos regionų dainininkais – tikrais “grynuoliais”, išsaugojusiais ne tik būdingą savo krašto repertuarą, ypatingą dainavimo būdą, bet ir menančiais autentišką dainų gyvavimo aplinką, savaip suvokiančiais ir interpretuojančiais jos kaitą.” Susitikime Žemaitijai atstovavo dainininkai iš Tverų (Rietavo sav.), o Aukštaitijai – Kėdainių r. Akademijos kultūros centro folkloro ansamblis „Seklyčia”.

 

           AČIŪ, Tveriškiams.

Arūnas Gedmantas1 slide SineWave