Tverų Logotipas
Mūsų rėmėjai:
Tverų herbas Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerija Lietuvos Leader Leader Kaimo Plėtros Fondas

Pristatyta knyga apie Tverus

Paskelbta 2023-02-08

Atgal į visas naujienas

Naujienos nuotrauka
Apie knygą ,,Tverų valsčius“ pradėta svajoti nuo 2012 m. Buvo pradėta rinkti medžiaga, leidykloje pasirašytas ketinimų protokolas rengti knygą apie mūsų istorine praeitimi turtingą miestelį, tačiau įgyvendinti nepavyko... ,,Tverų valsčius“ taip ir liko prisiminimų pusnynuose.
Beveik po dešimtmečio vėl įsiplieskė svajoto ,,Tverų valsčiaus“ žiežirba ir ... ne, neužgeso, gal daugiau - nudegino. Finansavimo iš Kultūros tarybos negavome, rėmėjų nesulaukėme (ačiū tam vieninteliam Žmogui, kuris pravedė 20 eurų), leidyklose kainos išaugo...
Kas bus, kas nebus, bet tveriškiai nepražus ir knyga bus! Nutarėme išleisti reprezentacinįalbumą ir sudėti tai, kas gražiausia, kas šildo širdį – tveriškių poetų eiles ir fotografų akimis pamatytus gražiausius vaizdus. Tegu tai bus mažytė dalelytė kraštiečių kūrybos perlų, padedančių susipažinti ir vėl iš naujo atrasti istorinius ir širdžiai mielus Tverus. Šio albumo finansavimui kreipėmės į mūsų gerbiamą merą Antaną Černeckį, kuris dalį pinigų iš Rietavo savivaldybės biudžeto paskyrė ir 2022 -ųjų metų pabaigoje knyga buvo išleista.
Besibaigiant pirmajam šių metų mėnesiui, sau­sio 30 -osios vakarą, pirmoji tveriškių knyga ,,Yra tokia šalis Tverai“ pristatyta bendruomenei.
Ren­gi­nys pra­si­dė­jo muzikos gar­sais, sklin­dan­čiais iš muzikos instrumentų, kuriuos virtuoziškai valdė Martynas ir Ignas. Mu­zi­ką keitė iki širdies gelmių jaudinančios tveriškių poetų skaitomos eilės.
Labai gyvas vakaras, kaip reta. Lyg žiemos pasakoje pabuvome visi...
Dėkojame visai knygos leidybinei grupei: poetėms Genovaitei, Zofijai, Danutei, fotografams Dariui, Irenai, Dianai ir Laurai. 💕
Dėkojame Martynui Miliauskui ir Ignui Lukošiui už sukurtą gerą vakaro nuotaiką, kai muzikos garsai svaigino širdis. 💕
Dėkojame seniūnui Antanui Zalepūgui už iniciatyvos palaikymą.
Dėkojame parapijos klebonui Aivarui Pudžiuveliui už bendrystės palaimintas akimirkas.
Šiais žodžiais dėkojame gerbiamajam merui Antanui Černeckiui.
Yra žmonių,
Šviesių, lyg saulė ir ryškių, lyg žvaigždės,
Jie dvelkia ypatingu kuklumu, paprastumu...
Yra žmonių,
Kuriems rods nenustotumei dėkoti...
Jie atsiranda ten, kur tu...
Reikiamoj vietoj, reikiamu laiku... (D. Živatkauskienė)
Atsiprašome tų, kurie nusivylė, kad knyga nebuvo išsvajotas, istorinis, storas, informacinis, jaunystės nostalgiją žadinantis ,,Tverų valsčius“, o meniškomis fotografijomis iliustruotas tveriškių poetų kūryba praturtintas albumas.
Viltis yra išleisti elektroninę ,,Tverų valsčiaus“ knygą. Tikėkim!Gyvenimo kelionė apdovanoja einančius tikėjimo keliu.
 
Bendruomenės valdybos informacija
 
 
 
 
 


1 slide SineWave