Tverų Logotipas
Mūsų rėmėjai:
Tverų herbas Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerija Lietuvos Leader Leader Kaimo Plėtros Fondas

PRASIDEDA TVERŲ BAŽNYČIOS REMONTO DARBAI KLEBONO KREIPIMĄSIS

Paskelbta 2017-02-21

Atgal į visas naujienas

Naujienos nuotrauka

Mieli Tverų parapijos tikintieji, garbūs kraštiečiai ir visi geros valios žmonės

 

„Kas šykščiai sėja, šykščiai ir pjaus, o kas dosniai sėja, dosniai ir pjaus. Kiekvienas tegul aukoja, kaip yra širdyje nutaręs, ne gailėdamas ar verčiamas, nes Dievas myli linksmą davėją.“(2 Kor 9, 6-7).

 

Amžinai gyvas Dievo Žodis kreipiasi į visus Bažnyčios narius, žmones priėmusius Išganymo žinią ir gyvenančius Apaštalų tikėjimu Bažnyčioje. Dievo Žodis primena mums, apie dalijimosi džiaugsmą.

 

Esame garbingos parapijos nariai, pašaukti šių dienų pasauliui regimais ženklais liudyti meilę Dievui, artimui ir Bažnyčiai. Dievo malonė leidžia mums būti dalyviais nuostabių įvykių: 2017 metais minime 120 metų nuo trečiosios bažnyčios pastatymo Tveruose. 2018 metai – Jubiliejiniai – 400 metų nuo pirmosios bažnyčios pastatymo.

 

Garbūs jubiliejai primena mūsų protėvių tikėjimą ir dosnumą – jie rūpinosi, kad Tveruose nuolat būtų bažnyčia, jų lėšomis statoma ir išlaikoma.

 

Būkime džiugūs ir dėkingi Dievui, jog galime būti tęsėjai mūsų protėvių darbų, šiandien gyventi tikėjimu, šiandien rūpintis, kad Tveruose būtų bažnyčia, regima vieta, kur susirenka maldai visa bendruomenė.

 

Artėjantys jubiliejai puiki proga ir pareiga atlikti būtinus remonto darbus: nudažyti bažnyčios stogą ir lauko sienas, pakeisti avarines lauko duris, sutvarkyti šventoriaus grindinį ir laiptus, kapinių koplyčią – regimai pasiruošti jubiliejinėms iškilmėms.

 

Siunčiame keturis garbius parapijos žmones, kurie įgalioti rinkti Jūsų aukas remonto darbams: Kazys Praeras, Jonas Rekašius, Juozas Mitkevičius ir Domas Surblys.

 

Malda apkabinu kiekvieną ir dėkoju už Jūsų gerumą.

 

Iš Dievo malonės, nuolankus Jūsų tarnas -

Tverų parapijos Klebonas  Kun. dr. Saulius Stumbra1 slide SineWave