Tverų Logotipas
Mūsų rėmėjai:
Tverų herbas Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerija Lietuvos Leader Leader Kaimo Plėtros Fondas

PAMALDŲ LAIKAS DIDŽIĄJĄ SAVAITĘ

Paskelbta 2018-03-27

Atgal į visas naujienas

Naujienos nuotrauka

DIDYSIS KETVIRTADIENIS

18 VAL. – PASKUTINĖS VAKARIENĖS ŠV. MIŠIOS

MINIMAS ŠVČ. SAKRAMENTO IR KUNIGYSTĖS SAKRAMENTO ĮSTEIGIMAS

 

DIDYSIS PENKTADIENIS – JĖZAUS KRISTAUS KANČIOS IR MIRTIES ATMINIMAS

18.30 VAL. KRYŽIAUS KELIAS MIESTELIO AIKŠTĖJE, PO JO PAMALDOS BAŽNYČIOJE

 

DIDYSIS ŠEŠTADIENIS

MELDŽIAMĖS PRIE KRISTAUS KAPO.  NUO 19 VAL. BAŽNYČIA ATIDARYTA MALDAI

20 VAL. – VELYKNAKČIO LITURGIJA (ATSINEŠTI ŽVAKUTES)

 

 

2018 M. BALANDŽIO 1 DIENA

ŠV. VELYKOS – JĖZAUS KRISTAUS PRISIKĖLIMO IŠKILMĖ

9 VAL. PRISIKĖLIMO APEIGOS, ŠV. MIŠIOS IR IŠKILMINGA PROCESIJA

 

KRISTUS PRISIKĖLĖ – TIKRAI PRISIKĖLĖ. ALELIUJA!!!

 

Tverų parapijos klebono

kun. doc. dr. Sauliaus Stumbros informacija1 slide SineWave