Tverų Logotipas
Mūsų rėmėjai:
Tverų herbas Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerija Lietuvos Leader Leader Kaimo Plėtros Fondas

Kviečiame prisidėti prie knygos apie Tverus išleidimo.

Paskelbta 2021-10-30

Atgal į visas naujienas

Naujienos nuotrauka

Mieli kraštiečiai, kreipiamės į visus  prašydami prisijungti prie didelio mūsų noro išsipildymo – knygos apie Tverus išleidimo.

 

Remdamasi Jūsų memuarais, amžininkų liudijimais, fotografijomis, žemėlapiais, brėžiniais,  rengtų  ekspedicijų ir archyvų duomenimis, mokslo studijomis, kitais rašytiniais šaltiniais ir medžiaga, surinkta žinomų Lietuvos istorikų, archeologų, etnologų, geologų, kraštotyrininkų, Tverų bendruomenė vis dar puoselėja viltį išleisti  leidinį apie Tverus ir tveriškius.

Medžiagos surinkta tikrai daug, tačiau, norėdami ateities kartoms palikti kuo išsamesnę informaciją, kviečiame Jus panaršyti atminties labirintuose, paklausinėti iš čia kilusių vyresnės kartos žmonių,  kurie galėtų pasidalinti savo prisiminimais apie praeitį, priminti seniau naudotus vietovardžius, o gal net užrašyti visa tai. Kiekvienas, prisidėjęs prie šios kilnios veiklos, bus paminėtas leidinyje ir kitaip įvertintas.

Tai būtų žmonių knyga, atspindinti jų gyvenimą, kraštovaizdžio raidą, kaimus ir vienkiemius, bažnyčios istoriją, pokarį, partizaninį judėjimą, žmones, ištremtus į Sibirą, nužudytus, nukankintus ir nežinia kur palaidotus, kolūkio kūrimąsi ir istoriją nuo seniausių laikų iki šių dienų, lyg maldaknygė, skaitoma kiekvieną rytą ir vakarą po pastraipą.

Kviečiame pasidalinti turima informacija apie Tverų istoriją,  kaimus, kuriuose kadaise virte virė gyvenimas, jų gyventojų kasdienybę ir šventes. Pasidalinkite bet kokia kita medžiaga, kuri yra svarbi ir įdomi ateinančioms kartoms. Dokumentų ir fotografijų originalus Jums grąžinsime.

 

Kreipiamės į visus geros valios žmones suvokimo ir pareigos išsaugoti, paskleisti, perduoti palikuonims istorinę tėviškės atmintį, atkurti pamirštą praeities istoriją. Šiai knygai išleisti reikalinga ir Jūsų finansinė parama. Pradėkim savo gerus darbus!

 

Informaciją galite pateikti el. paštu:

tveruknyga@gmail.com

telefonu: 8 448 41174

Finansinę paramą galite pervesti  į Tverų  bendruomenės  sąskaitą:   LT527300010108553663,

banko kodas 73000,

AB bankas Swedbankas,

Asociacija Tverų bendruomenė,

 kodas 171676569.

 

Knygos leidybos iniciatyvinė grupė

 1 slide SineWave