Tverų Logotipas
Mūsų rėmėjai:
Tverų herbas Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerija Lietuvos Leader Leader Kaimo Plėtros Fondas

Kviečiame į konferenciją Rietave

Paskelbta 2012-11-21

Atgal į visas naujienas

Naujienos nuotrauka

Vietos veiklos grupė „Rietavo iniciatyvos“ įgyvendindama projektą „VVG „Rietavo iniciatyvos“ narių ir potencialių projektų vykdytojų gebėjimų ugdymas“ pagal Lietuvos kaimo plėtros 2007–2013 metų programos krypties „Leader metodo įgyvendinimas“ priemonę „Parama VVG veiklai, įgūdžiams įgyti ir aktyviai pritaikyti“, 2012 m. lapkričio 8 d. potencialiems projektų vykdytojams organizuoja konferenciją-forumą „KAIMO BENDRUOMENIŲ PAŽANGA“. Renginys vyks Žemaitijos kolegijoje, L. Ivinskio g. 5, Rietavas, planuojama trukmė nuo 10,00 val. iki 16,00 val.

 

Konferencija-forumas sieks suburti potencialius vietos projektų vykdytojus, kaimo bendruomenes ir kitas susijusias organizacijas tam, kad vietos projektų vykdytojams suteikti kuo daugiau įvairiapusės informacijos susijusios su kaimo plėtros galimybėmis ir paskatinti juos generuoti naujas įdomias projektų idėjas, tinkamas jų vietovei ir bendruomenei.

 

Konferencijos-forumo pagrindinis siekis – išsiaiškinti kaip bendruomenes motyvuoti dirbti prasmingai ir veiksmingai ir apie tai, ką bendruomenių partneriai turėtų ir galėtų daryti, kad bendruomenės ir jų organizacijos įgytų įvairiapusių gebėjimų ambicingiems savo tikslams pasiekti. Taip pat konferencijoje bus aptariamos bendruomenių plėtros perspektyvos ir projektų finansavimo galimybės ateinančių 2014 – 2020 metų laikotarpiu, LEADER metodo įgyvendinimas Rietavo savivaldybėje, pristatyti gerosios patirties bendruomenių projektai ir metodai.

 

Konferencijos–forumo partneris Socialinės apsaugos ir darbo ministerija. Konferencijoje – forume pranešimus skaitys: A. Kučikas ir dr. B. Jatautaitė - Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos atstovai, L. Gumbrevičienė - Programos LEADER ir žemdirbių mokymo metodikos centro direktorė, A. Svitojus - „Baltijos labdaros fondo“ direktorius, prof., soc. m. dr. V. Atkočiūnienė - A. Stulginskio universiteto Verslo ir kaimo plėtros vadybos instituto direktorė, V. Rutkauskas - Rietavo Oginskių kultūros istorijos muziejaus direktorius ir kiti.

 

Konferencijos–forumo pranešėjai pasidalys mintimis apie bendruomenėms ir nevyriausybinėms organizacijoms aktualius veiklos, teisinio reglamentavimo, finansavimo ir kitus dalykus. Šie klausimai aktualūs ne tik Rietavui, bet ir visos Lietuvos bendruomenės, savivaldos ir kitoms institucijoms. Bendruomenių plėtros klausimai š.m. rugsėjo pabaigoje Vilniuje buvo svarstomi atvirame pažangos forume „Vietos bendruomenės: ar norime, gebame ir galime veikti?“, organizuotame rengiantis šalies pažangos strategijos „Lietuva 2030“ įgyvendinimui.

 

Todėl kviečiame kaimo bendruomeninių organizacijų atstovus, narius, ūkininkus, vietos produktų gamintojus, Rietavo savivaldybės NVO atstovus, jaunimo organizacijų atstovus, asmenis dalyvavusius labdaros ir paramos fondo „Baltijos labdaros fondas“ vykdytame projekte (bulvių perdovanojimas) ir kitus siekiančių gauti informaciją apie galimybes ateinančiu laikotarpiu.

 

VVG „Rietavo iniciatyvos“ administracija1 slide SineWave