Tverų Logotipas
Mūsų rėmėjai:
Tverų herbas Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerija Lietuvos Leader Leader Kaimo Plėtros Fondas

Konferencija Moteris ir verslas

Paskelbta 2015-03-09

Atgal į visas naujienas

Naujienos nuotrauka

Vasario 26 d. Tverų kultūros namuose, pagal projekto ,,AVE visiems” Nr. LEADER-13-RIETAVAS-02-003 vykdomą veiklą, vyko konferencija ,,Moteris ir verslas”. Ši  konferencija buvo skirta visoms moterims, kurios laiko ne tik visus keturis namų kampus, puoselėdamos šeimos židinį, bet ir visoms dirbančioms, siekiančioms karjeros aukštumų, valdančioms verslus ar vis dar ieškančioms savęs įprasminimo.

 

Moters dalia niekad nebuvo lengva, ypač dabar, kai formaliai iškovotos lygios teisės, o su jomis ant pečių teko užsikrauti dar daugiau vaidmenų vienu metu. Dėl turimos didžiulės atsakomybės ir perfekcionizmo dailioji lytis atlieka tiek darbo, kiek jai skiriama ir dar daugiau. Visur suspėja, gražiai atrodo ir geba džiaugtis gyvenimu. Moterys geba  atrasti aukso vidurį tarp šeimos ir savęs įprasminimo profesinėje veikloje.

 

Konferencijoje ,,Moteris ir verslas” dalyvavo moterys, turinčios savo verslą. Tai Vilma Vičienė, Eglė Fabijonavičienė, Ramunė Barodicienė, Zita Stankienė, Irena Laurinavičienė, Alvyra Andrijauskienė. Gaila, kad dėl verslo reikalų užsienyje, negalėjo dalyvauti žinoma ne tik Lietuvoje, bet ir Europoje, Tverų bendruomenės garbės narė, UAB ,,Fisanta” direktorė Regina Jarutytė-Radkevičienė. Susirinkusios moterys mielai pasidalijo savo verslo patirtimi. Konferencijos dalyvės išgirdo naudingų žinomų moterų patarimų, įkvepiančių veiklių moterų istorijų ir diskusijų. Moterys niekada nestovi vietoje, viskuo domisi ir yra drąsios.

 

Konferencijos viešnia - kino ir teatro aktorė, poezijos skaitovė, rašytoja, renginių vedėja Nijolė Narmontaitė, pristatė savo pirmąją knygą ,,Aktoriai, režisieriai ir kasininkės”. Aktorė nesėdi vienoj vietoj ir nelaukia kada jai pasiūlys kokį vaidmenį. Kai teatrą buvo ištikusi krizė ir dauguma aktorių neturėjo darbo, Nijolė pradėjo rengti kūrybinius vakarus, vesti renginius. Kaip pati Nijolė sako: ,,Aš – žmogus praktiškas, tad viską pateikiu vienoj lėkštėj: ir per gyvenimą sugaudytas džiugenas, ir juokingas savo kolegų gyvenimo akimirkas, ir mūsų visų gerumo receptus. Ir tegu džiaugiasi Tavo širdis, mielas skaitytojau. Arba, kaip mes, žemaičiai, sakom – tego joukas dūšė.”

 

Salėje esantys žiūrovai buvo sužavėti aktorės profesionalumu. Po knygos pristatymo autorė dalijo autografus, bendravo. Nijolė Narmontaitė buvo kaip visada šmaikšti ir atvira. ,,Leisk pinigus lengvai. Kaupti santaupas – toks pat senėjimo požymis kaip ir plaukai, išaugę ausyse, – kvatojosi N. Narmontaitė, cituodama jai patikusį juokingą posakį. – Va taip aš ir gyvenu. O pinigus, užuot atidėjusi ar leidusi parduotuvėse galbūt visai nereikalingiems daiktams, tiesiog skiriu kelionėms.“

 

Projekto ,,AVE visiems” veikla baigėsi. Projektas buvo vykdomas pagal Rietavo VVG „Rietavo iniciatyvos“ Rietavo savivaldybės kaimo vietovių plėtros strategijos II prioriteto „Bendruomenių gyvenimo kokybės gerinimas“, 2.1. priemonės „Kaimo gyventojų aktyvinimas, bendruomenių iniciatyvų skatinimas“, 2.1.1 veiklos sritį „Kaimo žmonių turiningą laisvalaikį ir aktyvų poilsį užtikrinančių veiklų rėmimas“ bei remiamas iš Europos Žemės ūkio fondo kaimo plėtrai lėšų ir Lietuvos valstybės biudžeto.

 

Nuoširdžiai dėkoju visiems bendruomenės nariams, svečiams iš kitų bendruomenių, kurie aktyviai dalyvavo projekto veikloje. Tikiuosi, dalyvaudami projekto veikloje pradžiuginote savo sielą. Juk ir taip pro visus plyšius negatyvumas plūsta. Gyvenime yra ir gėrio, ir blogio. Tačiau jei perduotume geras mintis, būtų šviesiau aplink. Jei po trupinėlį rinktume geras sėklas – sužydėtume. Linkiu visiems pozityvaus požiūrio. Dėkoju Danutei, Loretai, Aurimui, Rimai, Vidai, Algiui, Irmai, Airidai, seniūnui Antanui, kurie negailėdami savo laisvalaikio, padėjo įgyvendinti šį projektą. Tegu Jums niekada nestinga entuziazmo, idėjų ir polėkio juos įgyvendinti.

 

Kiekvieną akimirką išgyvenkime džiugiai, prasmingai, taip, lyg ji būtų paskutinė.

Nuotraukos iš renginio.

Pagarbiai,

Rasa M.1 slide SineWave