Tverų Logotipas
Mūsų rėmėjai:
Tverų herbas Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerija Lietuvos Leader Leader Kaimo Plėtros Fondas

Informaciniai stendai kaimų kapinaitėms

Paskelbta 2012-12-05

Atgal į visas naujienas

Naujienos nuotrauka

Tverai – senoji žemaičių sostinė su didingu Lopaičių piliakalniu, istoriniais ir kultūros paminklais,  kaimų koplytėlėmis ir kapinaitėmis. Viešuosius darbus dirbantys gyventojai vasarą tvarkė kaimų kapinaičių teritorijas, kai kurias aptvėrė. Tokių kultūros paveldo objektų, lankomų vietinių, buvusių kaimo  gyventojų, turistų, seniūnijos teritorijoje yra dvidešimt aštuoni.


2012 m. sausio 31 d. socialinės apsaugos ir darbo ministro pasirašytu įsakymu patvirtintas Vietos bendruomenių savivaldos 2012 m. programos įgyvendinimo aprašas, kuriuo vadovavosi  savivaldybės, įgyvendindamos šią programą savo teritorijoje. Vykdant Rietavo savivaldybės tarybos 2012 m. kovo 15 d. sprendimą Nr. TI-57 „Dėl lėšų vietos bendruomenių sprendimams įgyvendinti Rietavo savivaldybėje skyrimo ir naudojimo tvarkos aprašo patvirtinimo“, seniūnijos gyventojų susirinkime išrinkta devynių narių vietos bendruomenės taryba. Tarybos pirmininku išrinktas seniūnas A Zalepūgas, pavaduotoja - mokyklos direktorė A. Sūdžiuvienė, sekretore - seniūnaitė  R. Mačernienė.


Žilaičių kaimo kapinaitėsŠia programa siekiama skatinti bendruomenes visoje Lietuvoje aktyviai dalyvauti priimant sprendimus dėl lėšų panaudojimo, tenkinant vietos bendruomenių viešuosius poreikius. Vykdydama  Rietavo savivaldybės administracijos direktoriaus 2012 m. gegužės 3 d. įsakymą Nr. AV-250 „Dėl vietos bendruomenių tarybų sprendimų įgyvendinimo“, bendruomenės taryba gautas lėšas - 2700,00 litų - skyrė kaimo kapinaičių  informaciniams stendams pagaminti. Pagaminta 10 stendų, kuriuose yra informacija  apie lankomą vietovę, jau įrengti kaimų kapinaitėse.

 

Pribitkos pilkapiaiLopaičių kaimo kaipinaitės1 slide SineWave