Tverų Logotipas
Mūsų rėmėjai:
Tverų herbas Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerija Lietuvos Leader Leader Kaimo Plėtros Fondas

Gerumo angelo nominacijų teikimo popietė

Paskelbta 2014-12-19

Atgal į visas naujienas

Naujienos nuotrauka

Saulėtą gruodžio popietę,  po Šv. Mišių, visi skubėjo į Tverų kultūros namuose organizuotą adventinę popietę ,,Gerumo angelas”, skirtą paprastų žmonių apdovanojimams už nepaprastus darbus. Renginį organizavo Tverų bendruomenė pagal  vykdomą projektą ,,AVE- visiems” Nr. LEADER-13-RIETAVAS-02-003. Šis projektas yra vykdomas pagal Rietavo VVG „Rietavo iniciatyvos“ Rietavo savivaldybės kaimo vietovių plėtros strategijos II prioriteto „Bendruomenių gyvenimo kokybės gerinimas“, 2.1. priemonės „Kaimo gyventojų aktyvinimas, bendruomenių iniciatyvų skatinimas“, 2.1.1 veiklos sritį „Kaimo žmonių turiningą laisvalaikį ir aktyvų poilsį užtikrinančių veiklų rėmimas“ bei remiamas iš Europos Žemės ūkio fondo kaimo plėtrai lėšų ir Lietuvos valstybės biudžeto.

 

Ištarti ačiū, pastebėti esančius, kuriančius, dirbančius šalia, būtina kasdien. Tačiau įsisukę į kasdienius darbų verpetus, nespėjame, o kartais ir pamirštame tai padaryti. Gerų žmonių turime  daug, jie dirba, kuria, gydo, garsina mūsų kraštą savo laimėjimais, pasiekimais, gerais darbais, nelaukdami pagyrų, apdovanojimų ar liaupsių.  Mums smagu juos pastebėti,  pasidžiaugti ir sekti jų pavyzdžiu. Šiais metais Tverų bendruomenės valdyba  atrinko  10 ,,Gerumo angelo” nominacijų:

  • Juozui ir Elenai Butkams – už ilgą bendro gyvenimo kelią, deramą vienas kito supratimą ir toleranciją.
  • Vaclovui ir Danutei Lukošiams – daugiavaikei, pavyzdingai šeimai - už neišsenkančią meilę ir toleranciją.
  • Juozui ir Vidai Sovoms –už gebėjimą skleisti meilę, atjautą bei tikėjimo šviesą.
  • Ingridai Šarkauskaitei –už  gebėjimą dalintis, duoti kitam daug, kai pats turi mažai.             
  • Juozui Norkevičiui – už iniciatyvą vienijant miestelio jaunimą sportinei veiklai ir sportinių tradicijų propagavimą.
  • Loretai Lidekauskienei – už  įvairių bendruomenės veiklų ir projektų vykdymą.
  • Pranui Pliuškiui – už bendradarbiavimą ir nuoširdų atsidavimą savo profesijai.
  • Vaciui Jankauskui-  už iniciatyvą pritaikyti Lopaičių etnomitologinį kompleksą lankytojams.
  • Reginai Radkevičienei –už geranorišką nuolatinę paramą ir bendruomenės idėjų palaikymą.
  • Sauliui ir Vilmai Sasnauskams- už geranorišką bendruomenės rėmimą, kai užgimusios idėjos virsta darbais.

 

Džiugu, kad mūsų krašte yra tokių mielų, darbščių, kūrybingų, dosnių žmonių. Juk gerumas tai kalba, kurią kurtieji gali girdėti, o aklieji gali matyti.

,,Gerumo angelo” nominacijų teikimo metu skambėjo eilės, dainos, giesmės, kurias atliko Klaipėdos rajono Agluonėnų moterų folklorinis ansamblis ,,Agluona” ir Klaipėdos dramos teatro aktorė V. Kojelytė bei R. Stropus.

Smagu, kad po renginio gerumo angelai daugeliui ne tik suvirpino širdį, bet ir joje apsigyveno.

Už didžiules pastangas, įdėtą triūsą  organizuojant renginį, Tverų bendruomenės valdyba nuoširdžiai dėkoja gerbiamam seniūnui A. Zalepūgui. Dėkojame kultūros namų dainininkėms, kurios papuošė salę. Dėkojame visiems, kurie savo darbais ir pasiūlymais prisidėjo prie renginio organizavimo. Žmogaus širdis bekraštė ir neišmatuojama kaip visata. Kiek savęs išdaliname, tiek mūsų ir lieka…

 

Nuotraukas iš renginio rasite paspaudę čia.

 

Filmuota medžiaga.1 slide SineWave