Tverų Logotipas
Mūsų rėmėjai:
Tverų herbas Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerija Lietuvos Leader Leader Kaimo Plėtros Fondas

Drėgmės režimo reguliavimo sistemos įrengtos ir Tveruose

Paskelbta 2017-09-28

Atgal į visas naujienas

Naujienos nuotrauka

Rugsėjo 22 dieną Rietavo sav. Tverų miestelyje (ūkininko Edgaro Varkalio ūkyje) vyko projekto ,,Drėgmės režimo dirvožemyje reguliavimas“, vykdomo pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos priemonę „Bendradarbiavimas“ veiklos sritį „Parama Europos inovacijų partnerystės (toliau – EIP)“ veiklos grupėms kurti ir jų veiklai vystyti“, EIP grupės susirinkimas. EIP veiklos grupių kūrimo idėja paremta mokslo, verslo ir konsultavimo veiklas vykdančių institucijų bendradarbiavimu. Projekto veikla nukreipta į žemės ūkio verslo problemos sprendimą, grindžiama turima praktine - moksline patirtimi, užsienio šalyse taikomomis inovacijomis.

 

Aleksandro Stulginskio universiteto inicijuoto projekto tikslas – įvertinti dirvožemio drėgmės režimo reguliavimo priemones, jų taikymo efektyvumą, ekonominę ir ekologinę naudą, didinant žemės ūkio konkurencingumą ir skatinant ūkininkus diegti moksliniais tyrimais grįstas inovatyvias technologijas, užtikrinančias darnų gamtinių vandens išteklių naudojimą ir aplinkos puoselėjimą.

 

Susirinkime dalyvavo LRŽŪM Kaimo plėtros departamento vyriausiasis specialistas Sigitas Miškinis, Rietavo savivaldybės meras Antanas Černeckis, Žemės ūkio skyriaus vedėjas Alfonsas Stabingis, Žemės ūkio skyriaus vyriausiasis specialistas Vladas Undaravičius, projekto partneriai iš VĮ Lietuvos žemės ūkio konsultavimo tarnybos, Lietuvos ūkininkų sąjungos, Lietuvos žemės ūkio bendrovių asociacijos, Lietuvos grūdų augintojų asociacijos, VšĮ Aleksandro Stulginskio universiteto Mokomojo ūkio, Žemės ūkio kooperatinės bendrovės ,,Mūsų ūkis“, ūkininkai Alfredas Bardauskas, Edgaras Varkalys, Audrius Baltrūnas, Paulius Pikšrys, Tverų miestelio ūkininkai ir kiti svečiai.

 

Renginys prasidėjo Rietavo savivaldybės mero Antano Černeckio ir projekto vadovės doc. dr. Ingos Adamonytės sveikinimo žodžiais. Projekto vadovė džiaugėsi dalyvaujančiųjų susidomėjimu projektu. Šiais metais tai jau ketvirtas EIP veiklos grupės narių susitikimas. Per visą projekto įgyvendinimo laikotarpį Lietuvoje numatyta įrengti 6 eksperimentinius objektus, o Tveruose įrengta pirmoji drėgmės režimo reguliavimo sistema.

 

Susitikime aptartos nepalankaus dirvožemio drėgmės režimo ir optimalių drėgmės atsargų augalams užtikrinimo sausringais laikotarpiais, žemės ūkio nuostolių, patiriamų dėl drėgmės pertekliaus ar stygiaus, mažinimo efektyvesnių maisto medžiagų (NPK) naudojimo ir paviršinių vandens telkinių taršos mažinimo problemos. Lietuvos grūdų augintojų asociacijos administracijos vadovas Ignas Jankauskas pristatė 2017 m. klimato įtaką grūdinių kultūrų kokybei, kiekiui ir kainai, mokslininkai dr. Valerijus Gasiūnas, dr. Nijolė Bastienė, doc. dr. Stefanija Misevičienė ir doc. dr. Raimundas Šadzevičius supažindino renginio dalyvius su gerąja moksline patirtimi ir praktiniais inžineriniais sprendimais. Ūkininkas Edgaras Varkalys pristatė ūkinės veiklos principus ir pagrindinius savo ūkio rezultatus. Renginio metu dalyviai vyko į Šiuraičių kaimą apžiūrėti ūkininkui Edgarui Varkaliui priklausančiame žemės sklype įrengtą drėgmės režimo reguliavimo dirvožemyje sistemą.

 

2018 m. rudenį vyks antrasis susitikimas Tveruose, bus galima susipažinti su inovacija, pagrindiniais praktiniais rezultatais, pasikonsultuoti drėgmės režimo reguliavimo klausimais renginyje galės visi aktyvūs žemaičiai.

 

Straipsnį parengė: Edgaras Varkalys1 slide SineWave