Tverų Logotipas
Mūsų rėmėjai:
Tverų herbas Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerija Lietuvos Leader Leader Kaimo Plėtros Fondas

DĖMESIO! SENIŪNAIČIŲ RINKIMAI

Paskelbta 2019-10-25

Atgal į visas naujienas

Naujienos nuotrauka

Š. m. lapkričio 6 d. 14 val. Tverų kultūros namuose vyks seniūnaičių rinkimai

 

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 31 straipsnio 13 dalimi, Rietavo savivaldybės mero 2019 m. rugsėjo 20 d. potvarkiu  Nr. MV-28 ,,Dėl Rietavo savivaldybės seniūnijų gyvenamųjų vietovių ar jų dalių suskirstymo į seniūnaitijas patvirtinimo“, Tverų seniūnijos teritorijoje yra šios seniūnaitijos:

            

Eil. nr.

Seniūnaitija

Seniūnaitijoms priskirtos gyvenamosios vietovės

1.

Tverų

Tverų mstl.

2.

Lopaičių

Avižaičių k., Beržvaičio k.,  Lopaičių k., Plauskinių k., Pupžiubių k., Zorūbėlių k.

Patverio k., Užpelių k., Zorūbų k., Žilaičių k.

3.

Rešketėnų

Adomaičių k., Kyvaičių k., Palūkalnio k., Rešketėnų k.,

4.

Tauravo

Kaupų k., Kermušės k., Pribitkos k., Tauravo k.

5.

Pajomančio

Eidininkų k., Skaborų k., Taukolydžių k., Vincentavo k.

Dalgų k., Pajomančio k., Vienragių k., Vėlaičių k., Žeberių k.

6.

Šiuraičių

Aušeliškės k., Gelžyčių k., Panavadžio k., Pasklindžio k., Pašeikio k., Pleinių k., Sungailų k., Šiuraičių k.

 

   Informuojame, kad dėl gyventojų mažėjimo kaimuose, sumažintas seniūnaitijų skaičius Tverų seniūnijos teritorijoje (Užpelių  seniūnaitija prijungta prie Lopaičių seniūnaitijos, Taukolydžių – prijungta prie Pajomančio).

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 31 straipsnio 13 dalimi, Rietavo savivaldybės tarybos 2019 m. rugsėjo 19 d. sprendimu Nr. T1-112 ,,Dėl Rietavo savivaldybės seniūnaičių rinkimų organizavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“, informuojame, kad Tverų seniūnijos seniūnaičių rinkimai vyks 2019 m. lapkričio 6 d. 14 val. Tverų kultūros namuose.

 Prašome seniūnijos gyventojų siūlyti kandidatus į seniūnaičius.

Seniūnaitis renkamas 4 metams, bet ne ilgiau negu išrinkus Savivaldybės tarybą surengtuose seniūnaičių rinkimuose bus išrinktas seniūnaitis. Seniūnaitis dirba visuomeniniais pagrindais.

Kandidatus į seniūnaičius gali siūlyti tik tos seniūnaitijos, kurioje renkamas seniūnaitis.

Kandidatu į seniūnaičius gali būti pilnametis seniūnaitijos gyventojas, deklaravęs gyvenamąją vietą toje seniūnaitijoje, kurioje jo kandidatūra siūloma į seniūnaičius. Kandidatai registruojami Tverų seniūnijos patalpose, pas sekretorė Rasą Mačernienę.

Kandidatas į seniūnaičius seniūnijai turi pateikti:

1. sutikimą dalyvauti seniūnaičio rinkimuose;

2. nepriekaištingos reputacijos reikalavimų atitikties deklaraciją;

3. gyvenimo aprašymą (CV);

4. vieną 3x4 nuotrauką;

5. sutikimą tvarkyti kandidato asmens duomenis.

 

TVERŲ SENIŪNIJOS INFORMACIJA

 

 

 

RIETAVO SAVIVALDYBĖS SENIŪNAIČIŲ RINKIMŲ 2019 M. GRAFIKAS

TVERŲ SENIŪNIJA

 

Eil. nr.

Seniūnaitija

Seniūnaitijai priskiriamos teritorijos

Rinkimų organizatorius

Rinkimų būdas (gyventojų apklausa ar gyventojų susirinkimas)

Rinkimų data ir laikas

Rinkimų vieta

1.

Tverų

Tverų mstl.

Tverų seniūnija

Gyventojų susirinkimas

2019-11-06

14 val.

Tverų kultūros namai

2.

Lopaičių

Avižaičių k., Beržvaičio k.,  Lopaičių k., Plauskinių k., Pupžiubių k., Zorūbėlių k.,

Patverio k., Užpelių k., Zorūbų k., Žilaičių k.

Tverų seniūnija

Gyventojų susirinkimas

2019-11-06

14 val.

Tverų kultūros namai

3.

Rešketėnų

Adomaičių k., Kyvaičių k., Palūkalnio k., Rešketėnų k.

Tverų seniūnija

Gyventojų susirinkimas

2019-11-06

14 val.

Tverų kultūros namai

4.

Tauravo

Kaupų k., Kermušės k., Pribitkos k., Tauravo k.

Tverų seniūnija

Gyventojų susirinkimas

2019-11-06

14 val.

Tverų kultūros namai

5.

Pajomančio

Eidininkų k., Skaborų k., Taukolydžių k., Vincentavo k.,

Dalgų k., Pajomančio k., Vienragių k., Vėlaičių k., Žeberių k.

Tverų seniūnija

Gyventojų susirinkimas

2019-11-06

14 val.

Tverų kultūros namai

6.

Šiuraičių

Aušeliškės k., Gelžyčių k., Panavadžio k., Pasklindžio k., Pašeikio k., Pleinių k., Sungailų k., Šiuraičių k.

Tverų seniūnija

Gyventojų susirinkimas

2019-11-06

14 val.

Tverų kultūros namai

______________

 1 slide SineWave