Tverų Logotipas
Mūsų rėmėjai:
Tverų herbas Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerija Lietuvos Leader Leader Kaimo Plėtros Fondas

Dėl asbestinių stogų dangos keitimo

Paskelbta 2016-02-11

Atgal į visas naujienas

Naujienos nuotrauka

KVIETIMAS TEIKTI PARAIŠKAS GAUTI PARAMĄ PAGAL LIETUVOS KAIMO PLĖTROS 2014–2020 METŲ PROGRAMOS PRIEMONĖS „PAGRINDINĖS PASLAUGOS IR KAIMŲ ATNAUJINIMAS KAIMO VIETOVĖSE“ VEIKLOS SRITIES „PARAMA INVESTICIJOMS Į VISŲ RŪŠIŲ MAŽOS APIMTIES INFRASTRUKTŪRĄ“ VEIKLOS „ASBESTINIŲ STOGŲ DANGOS KEITIMAS“ ĮGYVENDINIMO 2016 METAIS TAISYKLES

 

Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos (toliau – Agentūra) kviečia teikti paraiškas gauti paramą pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos (toliau – KPP) priemonės „Pagrindinės paslaugos ir kaimų atnaujinimas kaimo vietovėse“ veiklos srities „Parama investicijoms į visų rūšių mažos apimties infrastruktūrą“ veiklą „Asbestinių stogų dangos keitimas“ (toliau – Priemonė).

 

Paraiškos pagal KPP Priemonę priimamos nuo 2016 m. vasario 1 d. iki 2016 m. kovo 31 d.

 

KPP Priemonės atrankos kriterijai:

 

Eil. Nr.

Projektų atrankos kriterijai

Didžiausias balas

Balai pagal atskiras kriterijaus reikšmes

1.

Pareiškėjas iki paramos paraiškos pateikimo kaimo vietovėje nepertraukiamai vykdo profesinę ir (ar) ekonominę veiklą:

1.1.

nuo 0,5 iki 1 metų

30

10

1.2.

nuo 1 iki 2 metų

20

1.3.

ilgiau kaip 2 metus

30

2.

Investuojama į gyvenamąjį namą, kuriame gyvenamąją vietą paraiškos pateikimo dieną deklaruoja bent vienas asmuo, kuris atitinka bent vieną iš šių sąlygų:

– turi negalią (pripažintas vidutinis ar sunkus neįgalumo lygis);

– yra nedarbingas (pripažintas 0–55 proc. darbingumas);

– yra sulaukęs pensinio amžiaus ir arba gauna senatvės pensiją.

10

10

3.

Pareiškėjas turi daugiavaikę šeimą (vaikai gyvena su pareiškėju)

20

20

4.

Pareiškėjas iki paramos paraiškos pateikimo dienos nepertraukiamai deklaravo gyvenamąją vietą kaimo vietovėje:

4.1.

– nuo 1 iki 2 metų

30

10

4.2.

– nuo 2 iki 3 metų

20

4.3.

– ilgiau kaip 3 metus

 

30

5.

Pareiškėjas turi mažametį vaiką (-ų) iki 12 metų (gyvenantį (-čių) kartu su pareiškėju)

10

10

Balų suma:

100

-

 

 

Parama teikiama projektams, kurių atitiktis projektų atrankos kriterijams įvertinama ne mažiau kaip 30 balų. Projektams, įvertintiems mažiau kaip 30 balų, parama neteikiama. Maksimali kompensuojama paramos suma - 2000 Eur.

 

KPP Priemonės įgyvendinimo taisyklės ir paraiškos forma patvirtintos Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2016 m. sausio 28 d. įsakymu Nr. 3D-33 „Dėl Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos priemonės „Pagrindinės paslaugos ir kaimų atnaujinimas kaimo vietovėse“ veiklos srities „Parama investicijoms į visų rūšių mažos apimties infrastruktūrą“ veiklos „Asbestinių stogų dangos keitimas“ įgyvendinimo 2016 metais taisyklių patvirtinimo“.

 

Paraiškos pagal KPP Priemonę forma skelbiama Žemės ūkio ministerijos ir Agentūros interneto svetainėse (zum.lrv.lt, www.nma.lt).

 

Paraiškos priimamos Agentūros Kaimo plėtros ir žuvininkystės programų departamento teritoriniuose paramos administravimo skyriuose.

 

Agentūros darbo laikas: pirmadienį–ketvirtadienį 8–17 val., penktadienį 8–15.45 val., pietų pertrauka 12–12.45 val.

Telšių skyrius, Pramonės g. 5, 87101 Telšiai, tel. (8 444) 75 708

 

Paraiška ir (arba) papildomi dokumentai turi būti pateikti asmeniškai pareiškėjo, per įgaliotą asmenį arba atsiųsti registruotu paštu. Siųsdamas paraišką paštu, pareiškėjas privalo pasirašyti kiekviename paraiškos lape. Kartu su paraiška siunčiamų dokumentų kopijos turi būti patvirtintos pareiškėjo parašu. Kitais būdais (pvz., per kurjerį, faksu arba elektroniniu paštu ir t. t.) arba kitais adresais pateiktos paraiškos nepriimamos.

 

 

Dėl paraiškų pildymo, kreiptis į Tverų seniūnijos darbuotojus. Tel. 8-448-41174

 1 slide SineWave