Tverų Logotipas
Mūsų rėmėjai:
Tverų herbas Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerija Lietuvos Leader Leader Kaimo Plėtros Fondas

Gyvūnų augintinių ženklinimo ir registravimo tvarka

Paskelbta 2016-01-13

Atgal į visas naujienas

Naujienos nuotrauka

Nuo 2016 m. sausio 1 d. įsigaliojo tvarka, kad visi šunys, katės ir šeškai (toliau – gyvūnai augintiniai) privalo būti ženklinami mikroschemomis ir registruojami Gyvūnų augintinių registre. Pirmieji augintiniai jau užregistruoti, sistema veikia gerai.

              Privalomas gyvūnų augintinių ženklinimas ir registravimas užtikrins laikomų gyvūnų augintinių atsekamumą. Ženklinimas ir registravimas reikalingas siekiant nustatyti rasto, nuskriausto ar agresyvaus gyvūno savininką. Gyvūnų augintinių registre bus nurodyti gyvūnų augintinių vakcinavimo nuo pasiutligės duomenys ir savininkas turės visą reikalingą informaciją dėl skiepijimo pabaigos termino.

              Visi iki 2015 m. gruodžio 31 d. atvesti gyvūnai augintiniai turi būti paženklinti ir įregistruoti iki 2017 m. balandžio 1 d., bet ne vėliau kaip iki perdavimo kitam savininkui.

              Gyvūnai augintiniai, atvesti 2016 m., turi būti paženklinti ir įregistruoti  per 4 mėn. nuo atvedimo, bet ne vėliau kaip prieš perduodant kitam savininkui.

               Perduodant gyvūną kitam savininkui jo perregistruoti nereikės. Vadovaujantis Gyvūnų augintinių ženklinimo ir registravimo taisyklių nuostatomis perduodant kitam savininkui Gyvūnų augintinių registre įregistruotą gyvūną augintinį, jo naujasis savininkas užpildo prašymą dėl gyvūno augintinio savininko pakeitimo dviem egzemplioriais, po vieną perduodančiam ir jį perimančiam gyvūno augintinio savininkui, kuriame turi pasirašyti šie abu asmenys. Duomenys Gyvūnų augintinių registrui pateikiami ne vėliau kaip per 7 kalendorines dienas nuo gyvūno augintinio perdavimo.

              Reikia atskirti du etapus – ženklinimą ir registravimą. Prašymai dėl gyvūno augintinio ženklinimo ir registravimo teikiami veterinarijos paslaugų teikėjams, turintiems teisę ženklinti gyvūnus augintinius. Veterinarijos paslaugų teikėjų sąrašas skelbiamas Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos tinklalapyje. Ženklinti ir registruoti gyvūnus gali visi veterinarijos gydytojai, turintys teisę verstis veterinarijos praktika. Tokių Lietuvoje yra apie 700.

              Rietavo savivaldybėje teisę ženklinti gyvūnus augintinius turi keturi privatūs veterinarijos gydytojai, paženklinti augintinius gali ir kitų savivaldybių veterinarijos gydytojai.

              Gyvūnus ženklina tik veterinarijos gydytojai, jie taip pat gali ir registruoti gyvūną. Paprastai už gyvūno registraciją jie ima papildomą mokestį. Jei žmogus nori užregistruoti savo gyvūną nemokamai, jis gali tą padaryti, kreipdamasis į Rietavo Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybą. Augintinį paženklinus, jį būtina įregistruoti per 7 kalendorines dienas. Iš kitur atvežti gyvūnai privalo būti paženklinti ir įregistruoti per 14 kalendorinių dienų.

             Gyvūnų augintinių registrą tvarko VĮ Žemės ūkio informacijos ir kaimo verslo centras, už registrą atsakinga ir Valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba, kurios teritoriniai skyriai priima augintinių savininkų prašymus įregistruoti mikroschema paženklintą gyvūną Gyvūnų augintinių registre nemokamai. Registre bus nurodyti gyvūnų augintinių vakcinavimo nuo pasiutligės duomenys ir savininkas turės visą reikalingą informaciją dėl skiepijimo pabaigos termino. Rietavo savivaldybėje prašymai dėl gyvūnų augintinių registravimo priimami Oginskių g. 8, Rietavas.

              Gyvūnai išregistruojami, kai nugaišta ar būna nugaišinami. Įregistruotam augintiniui dingus, jo savininkas VMVT teritoriniame skyriuje turi užpildyti specialią formą dėl dingimo arba pats naudodamasis elektroninės bankininkystės paslauga užregistruoti dingimo faktą. Jei augintinis  neatsiranda per 36 mėn., jis yra išregistruojamas iš registro automatiškai.

 

              Kiek tai kainuoja?

               Veterinarijos gydytojai gali nustatyti įvairias, skirtingas gyvūnų ženklinimo ir registravimo kainas, tačiau nevyriausybinės organizacijos imasi iniciatyvos padėti žmonėms ženklinti, registruoti ir vakcinuoti nuo pasiutligės gyvūnus mažesne kaina, ne daugiau kaip 15 eurų.

 

              Kas kontroliuos gyvūnų ženklinimą?

              Pagal Lietuvos Respublikos gyvūnų gerovės ir apsaugos įstatymo nuostatas  Valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba organizuoja kačių, šunų, šeškų, taip pat pagal poreikį kitų gyvūnų augintinių registravimą ir ženklinimą, o pagal Lietuvos Respublikos veterinarijos įstatymą Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos uždavinys yra kontroliuoti, kad būtų laikomasi gyvūnų gerovės reikalavimų.

 

              Ar galimos baudos?

             Nors pagal Lietuvos Respublikos administracinių teisės pažeidimų kodekso  110 straipsnį,  Lietuvos Respublikos gyvūnų gerovės ir apsaugos įstatymo ir kitų teisės aktų, reglamentuojančių gyvūnų gerovės ir apsaugos bei atskirų rūšių gyvūnų ženklinimo ir registravimo reikalavimus, pažeidimas  užtraukia įspėjimą arba baudą nuo dvidešimt devynių iki vieno šimto šešiolikos eurų,  Žemės ūkio ministerija ir Valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba rekomenduoja palaukti, kol gyvūnų augintinių ženklinimo ir registravimo procesas įsibėgės ir gyvūnų augintinių savininkai pajus jo naudą.

 

            Visais rūpimais gyvūnų augintinių ženklinimo ir registravimo klausimais galima kreiptis į Rietavo VMVT telefonais 8-448-69998, 8-615-61849, arba adresu Oginskių g. 8, Rietavas.

 

Rietavo Valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba1 slide SineWave